~*.. Okinawa ..*~ PART 1

A few posts ago I wrote about my big dream: going to Okinawa.

At last.. I went there one week ago! :D

I feel so happy.

I didn't expect it can be so beautiful place.

Many people said to me that I shouldn't expect too much but..

I love Okinawa! <3

Maybe the reason is that mainly I was visiting Okinawa's land like Tokashiki and Ikeijima. 

Also I spent there only 3,5 days but for sure I will back there again with my future kids :)

Let's start PART 1!

---------------------------------------------------------------

Kilka postów temu pisałam o moim wielkim marzeniu, jakim jest wyjazd na Okinawę.

Udało się! Byłam tam w zeszłym tygodniu :D

Czuję się taka szczęśliwa.

Nie spodziewałam się, że jest to tak piękne miejsce.

Wiele osób mówiło mi, iż nie powinnam za dużo oczekiwać, ale..

Kocham Okinawę! <3

Możliwe, iż powodem tego jest fakt, że przebywałam głównie na wyspach należących do Okinawy, takich jak: Tokashiki i Ikeijima.

Spędziłam tam zaledwie 3,5 dnia, ale na pewno odwiedzę Okinawę po raz kolejny - mam nadzieję, że z moimi przyszłymi dziećmi :D

Zacznijmy 1 CZĘŚĆ!

 

f:id:PolishGirlInJapan:20150907215343j:plain

When we (me and my husband) arrived Narita Airport Terminal 2 we needed to walk to Terminal 3. It takes around 10-15 min but you can also use bus (for free). The way from Terminal 2 to Terminal 3 looks like track.

--------------------------------------------------------------------

 

Kiedy przyjechaliśmy (ja i mój mąż) na lotnisko Narita Terminal 2, musieliśmy przejść na Terminal 3. Zajmuje to ok. 10-15 min, ale jeśli ktoś chce to może również skorzystać z autobusu (darmowy). Droga z Terminalu 2 na Terminal 3 wygląda trochę jak bieżnia ;)

f:id:PolishGirlInJapan:20150907215926j:plain

The big plus was this track shows the distance remaining to destination which you can see on the photo above.

Terminal 3 is a bit small but new and has even Lawson shop :)

There was also many restaurants and we had lunch in one of them.

f:id:PolishGirlInJapan:20150907220119j:plain

Very delicious! But a bit too spicy for me ;)

You can get it within 5 minutes.

f:id:PolishGirlInJapan:20150907220329j:plain

We was using Vanilla Air to fly to Naha (capitol of Okinawa).

I can say it was pretty good airplane: clean, comfortable with nice stewardess.

I enjoyed my flight by reading book called "Ami" in pdf and my husband was reading book about science.

We love reading books :)

I was worry about weather in Okinawa at that time because it was high probability that can be storm or typhoon.

But the weather was really good :) First 2 days was cloudy but very hot and without rain.

f:id:PolishGirlInJapan:20150907221155j:plain

So nice view from airplane. Yes, it's Okinawa land! :D

f:id:PolishGirlInJapan:20150907222626j:plain

Sunset at Naha Airport :)

Bus tooks us on main airport and from there we took free shuttle bus to rental car shop.

It's the best option in Okinawa, just to rent a car.

For almost 4 days we paid only 17,000 yen.

f:id:PolishGirlInJapan:20150907222848j:plain

This is the view from our rent car ;)

After check-in in hotel we went to restaurant to try Okinawian dish.

Of course many dish looks like japanese one.

f:id:PolishGirlInJapan:20150907224552j:plain

It was very delicious! (^-^)

f:id:PolishGirlInJapan:20150907224852j:plain

In this photo you can see traditional okinawian's dish: Fu Champloo (フーチャンプルー)

 

First day end. I enjoyed only a few hours at that day.

In next post I will write about our trip on Tokashiki island!

 

If you want to ask me about Okinawa or say about your experience then just leave a comment and I will reply as soon as I can.

 

*.. Tokyo - train ..*

I'm living in Tokyo now.

My husband is from Hokkaido and I'm from Poland but Tokyo wasn't a new place for us. 

I went here a few times before I moved and my husband spent here 2 months last year.

Why we have chosen Tokyo to live?

In our opinion, it's the best place in Japan, especially for "gaijin" and for young worker.

Tokyo has really good transportation: metro, subways... but I don't like bus.

Bus in Tokyo usually doesn't come on time.

(Don't believe everything in Japan is "on time") ;)

But metro is really great! There are so many metro station and it comes every 3 minutes.

f:id:PolishGirlInJapan:20150817114806g:plain

-------------------------------------------------------

Mieszkam teraz w Tokio.

Mój mąż jest z Hokkaido, a ja z Polski, ale Tokio nie było dla nas nowym miejscem.

Odwiedziłam Japonię kilka razy zanim się tutaj przeprowadziłam, a mój mąż spędził tutaj 2 miesiące w zeszłym roku.

Dlaczego do wspólnego życia wybraliśmy akurat Tokio?

Naszym zdaniem jest to najlepsze miejsce w Japonii, szczególnie dla "gaijinki" i młodego pracownika.

Tokio ma bardzo dobry środek komunikacji miejskiej: metro, pociągi... ale nie linię autobusów.

Autobus w Tokio zazwyczaj nie przyjeżdża o czasie.

(Nie wierz w to, że wszystko w Japonii przyjeżdża i odjeżdża "punktualnie") ;)

Jednak metro jest naprawdę świetnym rozwiązaniem!

Tym bardziej, iż w Tokio jest wiele przystanków metra i pociąg odjeżdża co 3 minuty.

..........................................................................

But after 7 pm it comes every 10 min.

However, around lunch time I feel like metro come every 2 min.

That's why I cannot understand some japanese people who need to take THIS train and they will do almost everything to go inside...

-----------------------------------------------------

Jednak po 19ej pociąg odjeżdża co 10 min.

Odnoszę wrażenie, iż w porze lunchu zdarza się to, co 2 minuty.

Dlatego też, nie mogę zrozumieć niektórych japończykow, którzą muszą wsiąść akurat do TEGO pociągu i zrobią praktycznie wszystko, by się dostać do środka...

f:id:PolishGirlInJapan:20150817222300p:plain

They're in hurry and they will push others inside of the train.

I don't know why they cannot wait 2-3 min for next train.

And usually next train is almost empty ;)

------------------------------------------------------

"Te osoby" wiecznie się spieszą i będą się rozpychać w metrze.

Nie wiem, dlaczego nie mogą poczekać 2-3 min na kolejny pociąg.

I zazwycaj następny pociąg jest prawie pusty ;)

f:id:PolishGirlInJapan:20150817222420p:plain

I can understand if they need to change train on some station and they need to be on time but I won't believe that hundred people need to do it in the same time.

By the way, I like Tokyo's metro so much!

Even many people inside in train isn't a problem for me.

Many trains have really good air conditioning what in summer is like paradise for our body because outside is like 35 degrees.

Tokyo's metro isn't cheap so I also don't go often by metro.

If you want to travel whole month it will be good if you buy "monthly metro ticket" - which cost 17,300 yen.

I'm using metro sometimes so for me the best option was PASMO CARD.

------------------------------------------------

Mogę zrozumieć, jeżeli "te osoby" muszą na jakiejś stacji przesiąść się na inny pociąg, ale nie wierzę, że setka ludzi musi to zrobić w tym samym momencie.

Jednakże, uwielbiam tokijskie metro!
Nawet wielki ścisk w metrze nie jest dla mnie problemem.

Wiele pociągów posiada dobrą klimatyzację, co latem jest jak "raj" dla naszych ciał, ponieważ temperatura na zewnątrz sięga 35 C.

Tokijskie metro nie jest tanie, więc to też powód dlaczego często nie jeżdżę metrem.

Jeżeli planujesz miesięczną podróż po Tokio to najlepiej zaopatrzeć się w mięsięczny bilet, który kosztuje 17,300 yen.

Osobiście korzystam z metra od czasu do czasu, więc dla mnie najlepszą opcją była karta PASMO.

f:id:PolishGirlInJapan:20150817120029j:plain

In addition to using your charged PASMO card to ride the subway or buses, you can use it to pay for items purchased at stores and vending machines.

In ticket vending machines you can purchase your card: 1,000 yen, 2,000 yen, 3,000 yen, 4,000 yen, 5,000 yen or 10,000 yen.

Your PASMO CARD will be valid for next 10 years.

 

Enjoy in metro in Tokyo :)

------------------------------------------------

Kartę PASMO możesz używać nie tylko w pociągach i autobusach, ale również możesz nią płacić w niektórych sklepach, a także w maszynach sprzedających np. napoje, słodycze, papierosy itd.

Kartę możesz doładować w automatach na każdej stacji metra w kwocie: 1,000 yen, 2,000 yen, 3,000 yen, 4,000 yen, 5,000 yen albo 10,000 yen.

Ważność karty PASMO to 10 lat.

 

Baw się dobrze w tokijskim metrze! :D

~*.. "See you soon" ..*~

Before I moved to Japan I quit my job in government.

I left my polish family, friends and my lovely cat - Puma.

When I got many 'goodbye' presents from my co-workers I felt a bit sad and a bit excited.

I felt sad because something in my life end but I felt excited because something new started.

I like the feeling when I don't know what I can expect from life.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zanim przeprowadziłam się do Japonii musiałam zrezygnować z pracy w Urzędzie Miasta (co prawda, byłam tylko na zastępstwie, ale może istniała szansa, abym dostała etat ;) )

W Polsce zostawiłam rodzinę, przyjaciół i mojego ukochanego kota - Pumę.

Kiedy dostałam wiele pożegnalnych prezentów od moich współpracowników to czułam się trochę smutna i trochę podekscytowana.

Czułam smutek, ponieważ coś w moim życiu dobiegło końca, ale czułam ekscytację, ponieważ coś nowego się zaczęło.

Lubię uczucie, kiedy nie wiem, czego się mogę w życiu spodziewać.

f:id:PolishGirlInJapan:20150809202012j:plain 

I didn't expect I can get so many flowers and gifts from my co-workers.

I felt really special. 

It was so nice that so many ppl liked me (^-^)

The day when I moved to Japan (2015/06/24) was my 7th trip to this country.

Maybe I can say I knew a bit about Japan at that time.

**********************************************

Nie spodziewałam się, że mogę dostać aż tyle kwiatów i prezentów od współpracowników.

Czułam się wyróżniona.

Miło jest wiedzieć, że tyle osób mnie lubiło (^-^)

Dzień, w którym przeprowadziłam się do Japonii był tak naprawdę moją 7 wycieczką do tego kraju.

Myślę, że mogę zaryzykować stwierdzeniem, iż wiedziałam trochę o Japonii zanim się tutaj przeprowadziłam.

f:id:PolishGirlInJapan:20150809202830j:plain

This coffee was the last coffee in Poland.

I drank it at Gdańsk - Lech Walesa airport.

My mom had tears in her eyes when she said "See you soon".

Also I had tears in my eyes but I preferred to hide it.

Soon I will see her again because I will come on 20 days to Poland around September and October.

Do I miss my home? Not yet. I feel like I need to spend more than 1 year in other country to start feel missing.

But even I'm so far from my country. I still care of my mom, my cat and my friends <3

**********************************************

Ta kawa była moją ostatnią kawą w Polsce.

Piłam ją na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Moja mama miała łzy w oczach, kiedy mówiła "Do zobaczenia wkrótce".

Również i ja miałam łzy w oczach, ale wolałam to ukryć.

Wkrótce zobaczę mamę ponownie, ponieważ przylecę do Polski na 20 dni na przełomie września i października. 

Czy tęsknię za domem? Jeszcze nie. Wydaje mi się, że muszę spędzić ponad rok w jakimś kraju, aby zacząć tęsknić za Polską.

Mimo tego, iż jestem daleko od swojej ojczyzny to wciąż troszczę się o moją mamę, mojego kota i moich przyjaciół <3

...*~ My small dream - Okinawa ~*...

I want to write today about my dream.

It's just simple dream but very hard to makes it true.

The reason maybe are money, maybe didn't have a time, maybe didn't want to travel alone..

But one of my friend will fly today to Naha to get married.

It's like miracle. 

I can be dissapointed of Okinawa cuz I've never been there but I want to see this land by my own eyes.

People sometimes ask me: What is the reason that I wanna go there?

There isn't one answer, one reason... just I want to do it.

I like to get new experience.

I think it can helps people to grow, to understand better ourself, to prove something.

No one should bother our dreams! :)

Others can think it's stupid but we shouldn't listen to them.

Just do what you wanna do! (of course without hurting others ;) )

f:id:PolishGirlInJapan:20150809142339j:plain

-----------------------------------------------------------------------------------

Chcę dziś napisać o moim marzeniu.

To bardzo proste marzenie, jednak niezwykle trudne to zrealizowania.

Powodem są może pienieądze, może brak czasu, może niechęć do samotnej podróży...

Ale jedna z moich znajomych, w dniu dzisiejszym, poleci do Naha (stolicy Okinawy), aby wziąć tam ślub.

Brzmi jak cud-marzenie.

Mogę być rozczarowana Okinawą, ponieważ nigdy tam nie byłam, jednak chcę zobaczyć tą wyspę na własne oczy.

Znajomi czasami pytają się mnie: Jaki jest powód, że chcę tam pojechać?

Nie ma jednej odpowiedzi, jednego powodu... Po prostu chcę to zrobić.

Lubię nabywać nowych doświadczeń.

Wydaje mi się, że to pomaga ludziom dojrzeć, lepiej zrozumieć samych siebie, coś sobie udowodnić.

Nikt nie powinien stawać na przekór naszym marzenion! :)

Inni mogą myśleć, że to jest głupie, ale nie powinniśmy ich słuchać.

Po prostu rób, to co chcesz! (bez ranienia innych ;) )

 

~*..A bit about past..*~

I started to be interest of Japan when I was 15 years old.

(But maybe it was faster because my mom let me watch tv series "Shogun" when I was 4 years old and one day I said to her "I wanna marry samurai" ;) )

f:id:PolishGirlInJapan:20150721190325j:plain

At that time I was very pessimistic about our world.

My classmate - Kasia gave me to read manga which she created and I was really into this story.

I asked her does she can recommend me some good books and she recommend manga "X" written by Clamp.

f:id:PolishGirlInJapan:20150721190556j:plain

After that I watched some anime and I listen to jrock/jpop music and... my passion about Japan started.

f:id:PolishGirlInJapan:20150721190643j:plain

I'm not otaku. I'm historian who love traveling.

I read a lot about history of Japan and I started to feel that I wanna see this country one day.

I didn't believe first I will go there because there was always problem with money but then I started to study really hard and when I was at University I got money from my school.

Within this money I traveled to Japan with my best friend - Alex :)

From that moment my story will start...

 

 

From next post I will let you know about my first trip to Japan, my first emotion, my growing passion, my happiness.

 

........................................................................................................

 

Japonią zaczęłam interesować się, kiedy skończyłam 15 lat.

(Możliwe, że nawet wcześniej, kiedy to moja mama puszczała mi serial TV "Shogun". Mając zaledwie 4 latka powiedziałam do niej jednego dnia "Chcę poślubić samuraja" ;) )

W tamtym czasie byłam bardzo pesymistyczna, jeśli chodzi o postrzeganie naszego świata.

Moja koleżanka z klasy - Kasia dała mi do przeczytania mangę, którą sama stworzyła. Byłam pod wielkim wrażeniem.

Zapytałam się jej, czy może mi polecić jakąś dobrą książkę i poleciła mi mangę "X" napisaną przez (grupę) Clamp.

Obejrzałam kilka anime, słuchałam muzykę jrock/jpop i... tak zaczęła się moja pasja związana z Japonią.

Nie jestem otaku. Jestem historykiem, który kocha podróże. (Nie lubię określenia "historyczka")

Przeczytałam wiele informacji nt. historii Japonii i poczułam, że pewnego dnia chciałabym zwiedzić ten kraj.

Początkowo nie wierzyłam, iż kiedykolwiek zobaczę Japonię, ponieważ zawsze pojawiał się problem dotyczący pieniędzy. Na studiach "kułam" całymi dniami i wieczorami aż dostałam stypendium naukowe.

Za te pieniądze poleciałam do Japonii z moją najlepszą przyjaciółką - Olą :)

f:id:PolishGirlInJapan:20150721190919j:plain

Od tego momentu zacznie się moja historia...

W następnym postach poznacie moją pierwszą podróż do Japonii, moje pierwsze emocje, moją rosnącą pasję, moje szczęście :D

~*..New start, new life, new experience..*~

My japanese life started one week ago.

What's happened since then?

It's hard to write about it in just a few words.

I just started to feel excited.

Am I scared?

Not really.

I'm an optimistic person.

I will enjoy my life with my Japanese husband in a new country.

I will write this blog in English and Polish.

I won't always write the same in Polish and English because my feelings can be a bit different at particular moments.

Let's enjoy our life in this new world!

**************************************************************************

Moje japońskie życie zaczęło się w zeszłym tygodniu.

Co się wydarzyło przez ten czas?

Ciężko jest napisać o tym w kilku słowach.

Po prostu zaczęłam czuć podekscytowanie.

Czy czegoś się obawiam?

Raczej nie.

Jestem optymistką.

Będę korzystać z życia wraz z moim mężem w nowym kraju.

Ten blog będę pisała po angielsku i po polsku.

Nie będę dosłownie tłumaczyła tego, co napisałam wcześniej w j. angielskim, bo moje odczucia w danej chwili mogą się odrobinę różnić.

Zacznijmy naszą przygodę w nowym świecie :)

f:id:PolishGirlInJapan:20150711203517j:plain

Lufthansa airplane :) Not so comfortable as I thought but it was nice flight.

Samolot Lufthansy :) Nie był tak komfortowy jak myślałam, ale leciało się ok ;)

f:id:PolishGirlInJapan:20150711203558j:plain

I love sunset <3 Especially from airplane is so beautiful!

Kocham zachody słońca! Szczególnie widok z samolotu jest piękny <3

f:id:PolishGirlInJapan:20150711203629j:plain

Food at airplane. It was good.

Jedzenie w samolocie. Nawet dobre. (Czasami nie zdążę przed wylotem zjeść, więc z pustym żołądkiem oczekuję tego posiłku ;) )

f:id:PolishGirlInJapan:20150711203649j:plain

At last Tokyo Haneda Airport. So sleepy and tired. I dreamed only to take a shower.

Nareszcie lotnisko w Tokyo (Haneda). Bardzo śpiąca i zmęczona. Marzyłam tylko o wzięciu prysznica.